Waarom kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon?

Het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid van' en is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. Hieronder vallen ook zelfstandige naamwoorden: 'drie gulden per persoon' (eigenlijk 'per één persoon'), zelfstandig gebruikte telwoorden: 'een tientje per drie' (boeken), of vergelijkbare zinsdelen: 'per strekkende meter', 'per tien kilo'. Iemand is een onbepaald voornaamwoord, dat geen hoeveelheid aanduidt, en kan daarom niet in combinatie met per voorkomen ('voor iedere iemand' is evenmin goed Nederlands).

Overigens kan iemand soms wel als zelfstandig naamwoord worden gebruikt, zo blijkt uit de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997). Het wordt dan altijd met een gecombineerd: 'een keurig iemand', 'een zeker iemand'.