Heeft een paard poten en een kop, of benen en een hoofd?

De benen/poten van een paard kunt u noemen zoals u wilt. In principe hebben dieren poten en mensen benen. Maar een wijdverbreide opvatting is dat het paard een edel dier is en zijn poten daarom 'benen' genoemd moeten worden. Mensen die dat doen, noemen de kop van het paard ook een 'hoofd'.

Er is geen taalregel die hier iets over zegt. Omdat mensen die van paarden houden er ook vaker over praten en schrijven dan anderen, lijken benen en hoofd gebruikelijkere aanduidingen te zijn; en paardenbeen en paardenhoofd klinken misschien inderdaad ook wel wat netter dan paardenpoot en paardenkop. Wel is alleen dat laatste woord juist in de uitdrukking anderhalve man en een paardenkop.