Welke schrijfwijze is de juiste: oxygenerator of oxigenerator?

Juist is oxygenerator. De y in oxy- verandert alleen in een i als het gecombineerd wordt met het achtervoegsel -ide (of een variant daarvan). In alle andere gevallen blijft de y staan. Dus: oxide, oxidant, oxidatie, oxideren, oxygenium, oxymoron, oxygenerator, oxyzuur.