'Ze gaf haar zoontje de fles, opdat/zodat hij zou ophouden met huilen.' Wat is het juiste voegwoord?

Opdat en zodat zijn beide mogelijk. Ze betekenen in deze zin allebei 'met de bedoeling dat'. Opdat is wel wat formeler en daardoor minder geschikt voor de spreektaal.

De voegwoorden opdat en zodat zijn echter niet altijd synoniem. Zodat heeft namelijk nóg een betekenis, die opdat niet heeft: 'met als gevolg dat'. In de zin 'Het was erg glad, zodat alle fietsers moesten afstappen' is opdat niet mogelijk.