Wat is juist: ‘Ze gaf haar zoontje de fles, opdat/zodat hij zou ophouden met huilen.’ 

Opdat en zodat zijn allebei goed. Ze betekenen in deze zin ‘met de bedoeling dat’. Opdat is wat formeler en ouderwetser. In spreektaal en in teksten voor een groot publiek is zodat beter.

Opdat en zodat zijn niet altijd synoniem. Zodat heeft namelijk nóg een betekenis, die opdat niet heeft: ‘met als gevolg dat’, ‘waardoor’. In de zin ‘Het was erg glad, zodat alle fietsers moesten afstappen’ is opdat niet mogelijk.