Als iemand net niet geraakt wordt door bijvoorbeeld een kogel, zeg je dan 'De kogel miste hem op een haar na' of 'De kogel raakte hem op een haar na'?

'De kogel raakte hem op een haar na' is het meest logisch: op een haar na betekent volgens Van Dale (2005) 'bijna, net niet', en past dus goed bij raken. 'Op een haar na missen' zou eigenlijk betekenen: 'bijna missen, dus net raken'.

'De kogel raakte hem op een haar na' betekent overigens hetzelfde als 'De kogel miste hem op een haar', dus zónder na. Op een haar betekent van oorsprong namelijk precies het tegenovergestelde van op een haar na: 'maar net, op het nippertje'.

Toch komt in zinnen als 'De kogel miste hem op een haar na' en 'Jammer genoeg miste ik de trein op een haar na' het woord na vaak voor. De logischer varianten 'De kogel miste hem op een haar' en 'Jammer genoeg miste ik de trein op een haar' komen zelfs minder vaak voor. Op een haar wordt in dit soort zinnen niet zo vaak meer gebruikt zonder na. Het resultaat is dat er twee woordgroepen zijn die eigenlijk het tegenovergestelde betekenen, maar inmiddels als synoniemen worden gebruikt. Kennelijk biedt de context in de meeste gevallen voldoende uitsluitsel.