Wat is juist: ‘Vroeger vond ik geschiedenis vooral nuttelozefeitenkennis’ of ‘Vroeger vond ik geschiedenis vooral nutteloze feitenkennis’?

Het is allebei te verdedigen. Het is mogelijk nutteloze alleen te betrekken op feiten. Het geheel betekent dan ‘kennis van nutteloze feiten’. Zo bezien is nuttelozefeitenkennis juist, net zoals vreemdetalenkennis (‘kennis van vreemde talen’). Een verduidelijkend streepje na het eerste deel van zo’n samenstelling mag ook: nutteloze-feitenkennis, vreemde-talenkennis.

Maar ook voor nutteloze feitenkennis (met spatie) valt veel te zeggen. Dan gaat het om ‘kennis die nutteloos is’ (en dan meer bepaald om ‘kennis van feiten die nutteloos is’). Nutteloze staat nu als bijvoeglijk naamwoord los voor feitenkennis, enigszins vergelijkbaar met enorme en gebrekkige in enorme feitenkennis en gebrekkige feitenkennis.

Wij kiezen zelf in dit soort gevallen voor de schrijfwijze met spatie. Dat doen we alleen als er geen wezenlijk betekenisonderscheid te maken is tussen de aan elkaar geschreven variant en de variant met spatie. Meer voorbeelden:

 • een commercieel radiostation, het commerciële radiostation, commerciële radiostations
 • collectieve lastendruk, collectieve lastenverlichting
 • digitale fotoservice
 • droge feitenkennis
 • geestelijke gezondheidszorg
 • lage rughernia
 • lage rugpijn
 • lage rugklachten
 • een maatschappelijke stageplaats
 • een medische noodsituatie
 • een mobiel internetabonnement, mijn mobiele internetabonnement, het mobiele internetabonnement
 • een mobiel telefoonnummer, mijn mobiele telefoonnummer, het mobiele telefoonnummer 
 • het Nederlandse taalgebied
 • een parlementaire enquêtecommissie
 • posttraumatische stressstoornis
 • een posttraumatisch stresssyndroom, het posttraumatische stresssyndroom
 • een puur chocolade-eitje, pure chocolade-eitjes
 • sociale huurwoning
 • sociale netwerksite
 • structurele werkloosheidsgraad
 • tamme kastanjeboom
 • Texelse schapenwol
 • een vast telefoonnummer, mijn vaste telefoonnummer, het vaste telefoonnummer
 • vaste klantenkring
 • vaste vriendenkring
 • vergeten groentesoorten
 • verse tomatensoep
 • wilde kastanjeboom