Wat is juist: nieuwsgierig of nieuwschierig?

Nieuwsgierig is juist.

Gierig heeft hier een oude betekenis, die tegenwoordig niet meer wordt gebruikt: 'begerig naar, verlangend naar'. Wie 'begerig is naar nieuws', wil dus graag nieuws horen. Deze oude betekenis van gierig komt ook voor in wraakgierig, dat 'belust op wraak, verlangend wraak te nemen' betekent.

Nieuwschierig is niet juist. Schierig is nooit een gangbaar woord geweest. We kennen wel schier, dat 'bijna, nagenoeg' betekent. Bijvoorbeeld in 'De schier eindeloze vlakte strekte zich voor ons uit' en 'Het was een schier onmogelijke taak.'