Wat betekent multiculturalisering? Dat men van vele culturen een smeltkroes wil maken of juist dat men de diverse culturen hun eigen karakter laat behouden?

Naar ons idee het eerste. Multiculturalisering betekent volgens ons dat vele culturen in één geheel geïntegreerd worden.

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op het achtervoegsel -ering zijn afgeleid van werkwoorden met de uitgang -eren. Werkwoorden op -eren betekenen vaak 'het X maken van iets', waarbij we voor X verschillende bijvoeglijke naamwoorden kunnen invullen. Bijvoorbeeld: harmoniseren betekent 'harmonieus maken', commercialiseren betekent 'commercieel maken', enz.

Naar analogie hiervan betekent multiculturaliseren 'multicultureel maken'. Bij multicultureel vermeldt Van Dale de volgende omschrijving: "uit (elementen van) verschillende culturen samengesteld". Multiculturalisering zou dan iets betekenen als 'ervoor zorgen dat een samenleving uit elementen van verschillende culturen is samengesteld'.