Is er een betekenisverschil tussen motivering en motivatie?

Motivering én motivatie betekenen allebei ‘onderbouwing’ en ‘reden waarom iemand iets wil of doet’. Daarnaast kun je motivatie gebruiken om aan te geven dat je iets graag wilt en er moeite voor wilt doen en voor iets wat je aanspoort die moeite te doen (‘prikkel, stimulans’).

Motivering = motivatie

Motivering en motivatie kunnen allebei ‘het motiveren, het aangeven van motieven, onderbouwing’ en ‘argument, reden’ betekenen. In de volgende zinnen passen ze allebei:

  • Ik vind de motivering/motivatie van je antwoord erg sterk.
  • Wat was de motivering/motivatie voor het inschakelen van een externe adviseur?
  • Zij vroeg zich af met welke motivering/motivatie het college de bevoegdheden heeft ingetrokken.

Motivatie = ‘gedrevenheid’ en ‘stimulans’

Motivatie heeft ook de betekenissen ‘betrokkenheid, gedrevenheid’ en ‘stimulans, prikkel’. Bijvoorbeeld:

  • Sommige scholieren hebben een gebrek aan motivatie.
  • Bij veel langdurig werklozen is de motivatie om te blijven zoeken naar werk klein.
  • Die bronzen medaille was voor haar een extra motivatie om nog harder te trainen.

Gemotiveerd

Ook gemotiveerd heeft twee betekenissen: ‘met redenen omkleed, op goede gronden’ en ‘enthousiast, ambitieus’. Bijvoorbeeld:

  • Ze leverde gemotiveerd commentaar op het concept. 
  • Ik ben zeer gemotiveerd voor deze functie.