Hoe moet de eenheid megahertz verkort worden aangeduid?
 

Het juiste symbool voor megahertz is MHz.

Megahertz is een eenheid, en bij eenheden horen geen afkortingen maar symbolen. De regels voor de schrijfwijze hiervan zijn te vinden in het internationaal eenhedenstelsel, beter bekend als het SI (Système International d'Unités). Het SI hanteert de volgende regels.

  1. De volledige namen van eenheden worden in kleine letters geschreven: hertz, meter, decibel. In graden Celsius en graden Fahrenheit krijgt de persoonsnaam wél een hoofdletter.
  2. Normaal gesproken worden symbolen voor eenheden met een kleine letter geschreven, maar als de naam van de eenheid is afgeleid van een persoonsnaam, is de eerste letter van het symbool een hoofdletter. Het is dus bijvoorbeeld m en s voor meter en seconde ('gewone' woorden), maar W en Hz voor watt en hertz (vernoemd naar James Watt en Heinrich Hertz). Een bekende uitzondering hierop is byte: het symbool hiervoor is B, om het in computercontexten te kunnen onderscheiden van bit (symbool: b).
  3. De voluit geschreven voorvoegsels van eenheden (deci-, kilo-, mega-, etc.) worden altijd met kleine letters geschreven.
  4. Symbolen voor voorvoegsels worden met een hoofdletter geschreven als ze groter zijn dan kilo-, en anders met een kleine letter. Vandaar m voor milli-, d voor deci-, k voor kilo-, M voor mega-, G voor giga-, etc.

Het symbool voor mega is dus M en dat voor hertz is Hz; dit aan elkaar geplakt levert op: MHz. Het symbool voor decibel is dB: deci- krijgt als symbool d (omdat het kleiner is dan kilo-), en bel, de basiseenheid voor geluiddichtheid, krijgt als symbool B (omdat bel vernoemd is naar Alexander Graham Bell).

Een lijst van alle voorvoegsels uit het SI is te vinden op de website van het Bureau International des Poids et Mésures. Hieronder in een tabel:

Vergrotende voorvoegsels
voorvoegsel symbool factor
yotta Y 1024
zetta Z 1021
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hecto h 102
deca da 101

 

Verkleinende voorvoegsels
voorvoegsel symbool factor
deci d 10-1
centi c 10-2
milli m 10-3
micro µ 10-6
nano n 10-9
pico p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
zepto z 10-21
yocto y 10-24