Wat is het best: voor mererlei uitleg vatbaar of voor meerderlei uitleg vatbaar?
 

Voor meerderlei uitleg vatbaar (gezegd van iets wat op verschillende manieren uitgelegd kan worden) is juist. Deze vorm staat in alle recente naslagwerken. Meerderlei komt ook al voor in het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Mererlei komt in geen enkel naslagwerk voor.

Op het eerste gezicht lijkt ook mererlei een mogelijke vorm: een combinatie van meer en het achtervoegsel -erlei. Deze vorm zou keurig passen in het rijtje allerlei, velerlei en generlei. Dat het toch meerderlei is, komt doordat het Nederlands steevast een d invoegt in woorden die anders op -rer zouden eindigen. Daarom zijn bijvoorbeeld ook speurder, Wassenaarder, duurder en somberder juist.

Een uitzondering was een tijdlang het Engelse leenwoord scorer, dat zonder d voorkwam in de naslagwerken, maar meestal wel met d werd uitgesproken. Tegenwoordig nemen de naslagwerken ook scoorder op, net als topscorer én topscoorder.