Wat is het best: ‘Dat brengt met zich mee dat ...’, ‘Dat brengt met zich dat ...’ of ‘Dat brengt mee dat ...’?

Het is allemaal juist. Meebrengen, met zich brengen en met zich meebrengen betekenen alle drie ‘als gevolg hebben, ertoe leiden dat’. Met zich meebrengen is tegenwoordig het gewoonst. Een paar voorbeelden:

  • Haar functie brengt met zich mee dat ze elke maand twee dagen in New York is.
  • Haar functie brengt met zich dat ze elke maand twee dagen in New York is. (ook juist, minder gewoon)
  • Haar functie brengt mee dat ze elke maand twee dagen in New York is. (ook juist, minder gewoon)
  • De centrale ligging van de wijk brengt met zich mee dat alle voorzieningen zich dichtbij bevinden. 
  • De centrale ligging van de wijk brengt met zich dat alle voorzieningen zich dichtbij bevinden. (ook juist, minder gewoon)
  • De centrale ligging van de wijk brengt mee dat alle voorzieningen zich dichtbij bevinden. (ook juist, minder gewoon)

Met zich meebrengen is ontstaan als een vermenging van meebrengen en met zich brengen. Het is inmiddels geheel geaccepteerd als correct Nederlands. De combinatie past prima bij combinaties als met zich meenemen en met zich meeslepen.

Oorspronkelijk werd overigens alleen ‘Dat brengt mee dat ...’ als correct beschouwd. Met zich brengen werd namelijk als een germanisme gezien: een vertaling van het Duitse mit sich bringen