Is het maximumsnelheid of maximum snelheid?
 

Het is maximumsnelheid. Dit is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden(het) maximum en (de) snelheid – en samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven (in sommige gevallen is een streepje nodig). Het is dus ook: maximumaantal, maximumbedrag, maximumdiepgang, maximumgrens, maximumprijs en maximumrentepercentage. Voor minimum geldt hetzelfde: minimumbarometerstand, minimumloon, minimumprijs, minimumrentevoet, minimumsnelheid en minimumuitkering zijn één woord. Dat het eerste deel Latijn is, verandert hier niets aan.

Andere voorbeelden van samenstellingen met Latijnse delen: aquariumplant, atheneumopleiding, cadmiumverontreiniging, calciumgehalte, centrumverdediger, consensusmodel, cumuluswolk, decorumverlies, dinosaurusfossiel, hippocampusgebied, humusgrond, resusnegatief, stipendiumtoekenning, tumorvorming, uraniumsmokkelaar, vacuümmeter, veldlaboratorium, verbruiksquotum, visumaanvraag.

In combinaties als een maximaal gewicht en een minimaal gewicht komen de bijvoeglijke naamwoorden maximaal/minimaal voor. Bijvoeglijke naamwoorden worden vrijwel altijd los geschreven van het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen: het is dus minimale kosten, maximale inzet, enz.