Wat is juist: een licht verstandelijke handicap of een lichte verstandelijke handicap?

Een lichte verstandelijke handicap is juist. Het woord licht zegt namelijk iets over (verstandelijke) handicap. Net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk naamwoord licht een buigings-e. Vergelijk ook bijvoorbeeld zware lichamelijke arbeid, grote geestelijke druk, een strenge lichamelijke keuring en een zware emotionele schok.

In een licht verstandelijke handicap zou licht een bijwoord zijn bij verstandelijk, en dan zou het betekenen: 'een handicap die verstandelijk is op een lichte manier', of 'een handicap die in lichte mate verstandelijk is'. Dat is van oorsprong niet bedoeld: het gaat om een (verstandelijke) handicap die licht is.

Dat in de praktijk (en zeker in het vakgebied van de geestelijke gezondheidszorg) toch vaak een licht verstandelijke handicap wordt gezegd, komt waarschijnlijk doordat deze woordgroep sterk lijkt op licht verstandelijk gehandicapt, waarin licht wel een bijwoord is ('in lichte mate') – net als verstandelijk ('wat de verstandelijke vermogens betreft'). Vergelijk bijvoorbeeld zwaar emotioneel geschokt. Maar er zijn ook mensen die licht verstandelijke handicap verdedigen omdat de handicap maar deels verstandelijk is en er vaak diverse sociale of ook lichamelijke problemen mee gepaard gaan. Dit is niet de oorspronkelijke interpretatie.

Hetzelfde verhaal gaat op voor combinaties met beperking: het is licht verstandelijk beperkt en een lichte verstandelijke beperking.