Wat is goed: een licht verstandelijke handicap of een lichte verstandelijke handicap?

Een lichte verstandelijke handicap ligt het meest voor de hand. In deze woordgroep zegt licht namelijk iets over verstandelijke handicap als geheel. Net als verstandelijk krijgt daarom ook licht een buigings-e. Vergelijkbaar zijn bijvoorbeeld een ernstige verstandelijke handicap, lichte psychische klachten, zware lichamelijke arbeid, een strenge lichamelijke keuring en een zware emotionele schok. Ook hier krijgen beide bijvoeglijke naamwoorden een buigings-e.

In een licht verstandelijke handicap is licht een bijwoordelijke bepaling bij verstandelijk. Het geheel betekent nu: ‘een handicap die verstandelijk is op een lichte manier’ of ‘een handicap die in lichte mate verstandelijk is’. Dat is van oorsprong niet bedoeld: het gaat om een verstandelijke handicap, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het een lichte (verstandelijke) handicap is.

Veel mensen geven de voorkeur aan licht verstandelijke handicap omdat dit voor hen uitdrukt dat de handicap maar deels verstandelijk is. Vaak gaan er namelijk diverse sociale en lichamelijke problemen mee gepaard. Licht verstandelijke handicap lijkt in het vakgebied van de zorg inmiddels zelfs het gebruikelijkst te zijn.

Licht verstandelijk gehandicapt

Mogelijk komt een licht verstandelijke handicap ook vaak voor doordat deze woordgroep sterk lijkt op licht verstandelijk gehandicapt. Daarin is licht wél een bijwoordelijke bepaling, net als verstandelijk. Licht betekent hier ‘in lichte mate’ en verstandelijk betekent ‘wat de verstandelijke vermogens betreft’. Nu is bijvoorbeeld zwaar emotioneel geschokt vergelijkbaar.

Hetzelfde verhaal gaat op voor combinaties met beperking: het is licht verstandelijk beperkt en bij voorkeur een lichte verstandelijke beperking, al komt licht verstandelijke beperking ook vaak voor.