Hoe heet een inwoner van Lelystad?

Een inwoner van Lelystad is een Lelystedeling. Die vorm Lelystedeling is te vergelijken met de woorden stedelingRandstedeling en hoofdstedeling, die zijn afgeleid van stad, Randstad en hoofdstad. Een vrouwelijke inwoner kan ook een Lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord Lelystads.

Veel inwonernamen hebben de uitgang -er: Amsterdammer, Almeloër, IJsselsteiner, etc. In dat rijtje zou de vorm Lelystatter passen. De d van -stad verandert dan vanwege de uitspraak in een t. Dat is niet uniek: vergelijk de werkwoorden statten ('de stad in gaan om te winkelen') en klatten ('spuwen', dialectwoord afgeleid van klad, 'vlek'), en zie ook de adviezen over bijdehante tante en over boude/boute uitspraken. Maar de vorm Lelystatter komt in de praktijk eigenlijk niet of nauwelijks voor, behalve op taalwebsites. Hetzelfde geldt voor de vergelijkbare afleidingen Willemstatter, Kaapstatter en Oranjestatter.