Welk woord is juist: laagdunkend of laatdunkend?

 

Het woord laatdunkend ('minachtend, geringschattend') is met een t. Laagdunkend, met een g, is niet juist. Het moet dus bijvoorbeeld zijn: 'Hij plaatste een laatdunkende opmerking' en 'De presidentskandidaat had spijt van zijn laatdunkende uitlatingen over mensen die geen inkomstenbelasting betalen.'

Dat veel mensen laagdunkend gebruiken in plaats van laatdunkend, is wel voorstelbaar: er bestaat een uitdrukking een lage dunk van iets/iemand hebben (dunk betekent hier 'mening, waardering') en je kunt ook wel 'laag denken' over iets of iemand, bijvoorbeeld: 'Er wordt te laag over het vmbo gedacht.'

De juiste vorm laatdunkend komt van zich laten dunken, dat vroeger 'een hoge dunk van zichzelf hebben' betekende. Laat is hier dus een werkwoordsvorm en heeft niets te maken met laat in de betekenis 'niet vroeg'. 

Het werkwoord dunken betekent tegenwoordig 'als mening hebben', 'toeschijnen, lijken'. Er hoort een speciale zinsconstructie met een ondervindend voorwerp bij: 'Die beslissing dunkt me wijs' (me is ondervindend voorwerp).