Komt er een komma of een dubbele punt na het woord kortom?

Na kortom is zowel een komma als een dubbele punt mogelijk. De dubbele punt is vooral geschikt als kortom en de zin die volgt veel nadruk moeten krijgen.

Met een komma:

  • Het is morgen mooi weer en je hebt meer beweging nodig. Kortom, je kunt beter gaan fietsen.
  • Jij hebt meestal wel in de gaten wat er speelt. Kortom, je kunt best op je intuïtie vertrouwen.

Met een dubbele punt:

  • Het is morgen mooi weer en je hebt meer beweging nodig. Kortom: ga fietsen!
  • De bonussen van de raad van bestuur rijzen de pan uit, de managers lopen de kantjes ervanaf en het overige personeel komt soms dagenlang niet op kantoor. Kortom: tijd voor een reorganisatie!

Als er na kortom maar één woord of een paar woorden volgen en het geheel maakt deel uit van een grotere zin, staat er meestal geen leesteken achter:

  • Als je na een uitbundig feest zware hoofdpijn hebt en niets binnen kunt houden, kortom een kater hebt, heb je dat alleen jezelf te verwijten.
  • Een huis zonder plafonds en vensterglas, kortom een bouwval, kun je gerust onbewoonbaar noemen.

Kortom kan ook op andere plaatsen in een zin staan:

  • Je kunt kortom best op je intuïtie vertrouwen.
  • Er was kortom niets meer aan te doen.

Dit kortom kan eventueel benadrukt worden door het tussen komma’s te zetten, al is dat niet zo gebruikelijk. Staat kortom aan het einde van de zin, dan komt er altijd een komma voor.

  • Je kunt, kortom, best op je intuïtie vertrouwen.
  • Je kunt best op je intuïtie vertrouwen, kortom.

Twijfelt u vaker over het gebruik van leestekens? In ons boek Leestekens vindt u het antwoord op al uw interpunctievragen!