Waarom krijgt epidemieën twee e's aan het eind van het woord, en koloniën maar één?

Dat heeft te maken met de klemtoon. Als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep valt – zoals in epidemíé – is de meervoudsuitgang -en: epidemieën. Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen]. Valt de klemtoon niet op de laatste lettergreep – zoals in kolónie – dan komt er in het meervoud alleen een n achter: koloniën. Ook bij deze woorden moet een trema worden gebruikt voor de juiste uitspraak. Het is dus economíé - economieën, industríé - industrieën, therapíé - therapieën, maar bactérie - bacteriën, ólie - oliën.

Overigens krijgen de meeste woorden op -ie waarbij de klemtoon niet op de laatste lettergreep valt, in het meervoud geen -n maar de uitgang -s: fúncties, discússies, commíssies, reláties.

Er zijn veel minder woorden die op -iën eindigen dan die op -ieën eindigen. De bekendste voorbeelden van woorden op -iën zijn:

 • bacterie - bacteriën
 • bronchiën (heeft geen enkelvoud)
 • financiën (heeft geen enkelvoud)
 • genitaliën (heeft geen enkelvoud)
 • kolonie - koloniën
 • mitochondrium - mitochondriën (ook mitochondria)
 • olie - oliën
 • tragedie - tragediën (ook tragedies)

Meer voorbeelden van woorden op -ie en een meervoud op -ieën:

 • allegorie - allegorieën
 • allergie - allergieën
 • amfibie - amfibieën
 • amnestie - amnestieën
 • analogie - analogieën
 • anomalie - anomalieën
 • antimetrie - antimetrieën
 • antipathie - antipathieën
 • apologie - apologieën
 • aristocratie - aristocratieën
 • autarchie - autarchieën
 • autobiografie - autobiografieën
 • autografie - autografieën
 • baronie - baronieën
 • bibliografie - bibliografieën
 • biografie - biografieën
 • blasfemie - blasfemieën
 • braderie - braderieën
 • brasserie - brasserieën
 • bureaucratie - bureaucratieën
 • calorie - calorieën
 • carrosserie - carrosserieën
 • categorie - categorieën
 • ceremonie - ceremonieën (en ceremoniën, ceremonies)
 • chocolaterie - chocolaterieën
 • choreografie - choreografieën
 • chronologie - chronologieën
 • compagnie - compagnieën
 • croissanterie - croissanterieën (en croissanteries)
 • democratie - democratieën
 • diaconie - diaconieën
 • discografie - discografieën
 • donquichotterie - donquichotterieën
 • draperie - draperieën
 • echografie - echografieën
 • echoscopie - echoscopieën
 • economie - economieën
 • embolie - embolieën
 • encyclopedie - encyclopedieën
 • endoscopie - endoscopieën
 • energie - energieën
 • epidemie - epidemieën
 • etymologie - etymologieën
 • fantasie - fantasieën
 • filmografie - filmografieën
 • filosofie - filosofieën
 • fobie - fobieën
 • fotokopie - fotokopieën
 • galanterie - galanterieën
 • galerie - galerieën
 • gemeentesecretarie - gemeentesecretarieën
 • genealogie - genealogieën
 • genie - genieën
 • hagiografie - hagiografieën
 • harmonie - harmonieën
 • hiërarchie - hiërarchieën
 • horlogerie - horlogerieën
 • iconografie - iconografieën
 • ideologie - ideologieën
 • idioterie - idioterieën
 • industrie - industrieën
 • jaloezie - jaloezieën
 • kakofonie - kakofonieën
 • kalligrafie - kalligrafieën
 • kilocalorie - kilocalorieën
 • kopie - kopieën
 • litanie - litanieën
 • lithografie - lithografieën
 • liturgie - liturgieën
 • machinerie - machinerieën
 • manie - manieën (en manies)
 • menagerie - menagerieën
 • metonymie - metonymieën
 • monarchie - monarchieën
 • monografie - monografieën
 • necrologie - necrologieën
 • ochlocratie - ochlocratieën
 • oleografie - oleografieën
 • oligarchie - oligarchieën
 • orthografie - orthografieën
 • pandemie - pandemieën
 • parfumerie - parfumerieën
 • parodie - parodieën
 • pastorie - pastorieën
 • patisserie - patisserieën
 • pedanterie - pedanterieën
 • periferie - periferieën
 • pikanterie - pikanterieën
 • plutocratie - plutocratieën
 • profetie - profetieën
 • psychopathie - psychopathieën
 • psychotherapie - psychotherapieën
 • radiografie - radiografieën
 • radioscopie - radioscopieën
 • rapsodie - rapsodieën
 • rebellie - rebellieën
 • relikwie - relikwieën
 • rotisserie - rotisserieën
 • sacristie - sacristieën
 • secretarie - secretarieën
 • sotternie - sotternieën
 • strategie - strategieën
 • tapisserie - tapisserieën
 • tautologie - tautologieën
 • taxonomie - taxonomieën
 • theorie - theorieën
 • therapie - therapieën
 • tirannie - tirannieën
 • triarchie - triarchieën
 • trilogie - trilogieën
 • utopie - utopieën