Is jouw juist in 'Ik heb het jouw gevraagd'?

 

Nee, jouw moet hier jou zijn, zonder w.

Jouw duidt altijd bezit aan, bijvoorbeeld:

 • Ik heb het jouw moeder gevraagd. (de moeder van jou)
 • Jouw cake is het lekkerst. (de cake van jou)
 • Naar jouw theorieën luister ik altijd graag. (de theorieën van jou)
 • Ik deed het voor jouw plezier. (het plezier van jou)
 • Je bent ontzettend gestrest voor jouw doen. (''het doen' ('de gewoonte') van jou')
 • Ik doe het, maar op jouw verantwoording! ('de verantwoording van jou')

Jouw wordt dan ook 'bezittelijk voornaamwoord' genoemd. Andere bezittelijke voornaamwoorden zijn mijn, uw, zijn, haar, ons/onze, jullie en hun.

In van jou komt er geen w achter jou. De bezitsrelatie wordt hier uitgedrukt door het voorzetsel van. Alleen als jouw in z'n eentje bezit aanduidt, is de w juist. Dus: 'Het boek is echt van jou' en 'Het boek is echt van jouw zus' ('van de zus van jou').

In de volgende zinnen is jou juist, omdat het geen bezit aanduidt:

 • Ik heb het jou gevraagd.
 • Gijs zag jou gisteren in de stad.
 • Is dat van jou of van haar?
 • Dat ga ik meteen voor jou doen.
 • De door jou gestelde vraag komt aan de orde.

Jou wordt 'persoonlijk voornaamwoord' genoemd. Andere persoonlijke voornaamwoorden zijn ik, mij, zij, hem, u en wij.

Als u twijfelt of u jou of jouw moet schrijven, is het soms handig jou(w) in gedachten te vervangen door hem (kan alleen persoonlijk voornaamwoord zijn) of zijn (kan alleen bezittelijk voornaamwoord zijn). Als hem in de zin past, past jou ook; als zijn in de zin past, is jouw juist:

 • Ik heb het hem gevraagd, dus: Ik heb het jou gevraagd.
 • Gijs zag hem gisteren in de stad, dus: Gijs zag jou gisteren in de stad.
 • Ze kent het door hem geschreven boek , dus: Ze kent het door jou geschreven boek.
 • Is dat van hem of van haar?, dus: Is dat van jou of van haar?
 • Is dat zijn boek?, dus: Is dat jouw boek?
 • Zijn moeder houdt erg van toneel, dus: Jouw moeder houdt erg van toneel.

De vormen jou en jouw worden eigenlijk alleen gebruikt als er nadruk op ligt. Vaak kunnen ze vervangen worden door je.