Is jouw juist in ‘Ik heb het jouw gevraagd’?

Nee, jouw moet hier jou zijn, zonder w.

Jouw = ‘van jou’

Jouw duidt altijd bezit aan, bijvoorbeeld:

 • Ik heb het jouw moeder gevraagd. (de moeder van jou)
 • Jouw cake is het lekkerst. (de cake van jou)
 • Naar jouw theorieën luister ik altijd graag. (de theorieën van jou)
 • Ik deed het voor jouw plezier. (het plezier van jou)
 • Je bent ontzettend gestrest voor jouw doen. (‘het ‘doen’ van jou’ = ‘de gewoonte van jou’)
 • Ik doe het, maar op jouw verantwoording! (de verantwoording van jou)

Jouw wordt dan ook ‘bezittelijk voornaamwoord’ genoemd. Andere bezittelijke voornaamwoorden zijn mijn, uw, zijn, haar, ons/onze, jullie en hun.

In van jou komt er geen w achter jou. De bezitsrelatie wordt hier uitgedrukt door het voorzetsel van. Alleen als jouw in z’n eentje bezit aanduidt, is de w juist. Dus: ‘Het boek is echt van jou’ is goed naast ‘Dat is echt jouw boek’ en bijvoorbeeld ‘Het boek is echt van jouw zus’ (‘van de zus van jou’).

Jou = persoonlijk voornaamwoord

In de volgende zinnen is jou juist. Het duidt geen bezit aan:

 • Ik heb het jou gevraagd.
 • Gijs zag jou gisteren in de stad.
 • Dat ga ik meteen voor jou doen.
 • De door jou gestelde vraag komt aan de orde.

Jou wordt ‘persoonlijk voornaamwoord’ genoemd. Andere persoonlijke voornaamwoorden zijn ik, mij, zij, hem, u en wij.

Wie twijfelt tussen jou en jouw, kan jou(w) in gedachten te vervangen door hem (kan alleen persoonlijk voornaamwoord zijn) of zijn (kan alleen bezittelijk voornaamwoord zijn). Als hem in de zin past, is jou goed. Als zijn in de zin past, is jouw juist:

 • Ik heb het hem gevraagd, dus: Ik heb het jou gevraagd.
 • Gijs zag hem gisteren in de stad, dus: Gijs zag jou gisteren in de stad.
 • Ze kent het door hem geschreven boek, dus: Ze kent het door jou geschreven boek.
 • Is dat van hem of van haar?, dus: Is dat van jou of van haar?
 • Is dat zijn boek?, dus: Is dat jouw boek?
 • Zijn moeder houdt erg van toneel, dus: Jouw moeder houdt erg van toneel.

Je = jouw of jou zonder extra nadruk

De vormen jou en jouw worden eigenlijk alleen gebruikt als er nadruk op ligt. Vaak is je beter:

 • Ik heb het jou gevraagd, want jij kunt dit het best.
 • Ik heb het je (liever niet: jou) gevraagd, maar je gaf geen antwoord.
 • Jouw moeder houdt erg van toneel, maar mijn moeder helaas niet.
 • Je (liever niet: Jouw) moeder houdt erg van toneel, hoorde ik.