‘Op 20 januari 2021 is Joe Biden ingezworen als president van de VS.’
Kun je ingezworen zo gebruiken?

Dat kan, maar het is niet helemaal onomstreden.

Ingezworen betekent hier ‘beëdigd’. In die betekenis is inzweren eigenlijk een anglicisme: een letterlijke vertaling van het Engelse to swear in. ‘Op 20 januari 2021 is Joe Biden beëdigd’ krijgt daarom nog steeds de voorkeur. Andere mogelijkheden zijn: inaugureren/geïnaugureerd, inwijden/ingewijd en installeren/geïnstalleerd. ‘Op 20 januari 2021 heeft Joe Biden de (presidentiële) eed afgelegd’ is ook mogelijk.

Ouderdom

Inzweren komt al geruime tijd voor in de betekenis ‘beëdigen’. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldde de combinatie iemand inzweren al in 1912, met als omschrijving: “hem bij zijne installatie in eene betrekking, een ambt, eene functie beëedigen”. Maar daar staat wel bij dat dit alleen in het Nederlands van Zuid-Afrika zou voorkomen. (Nederlands was daar destijds nog een officiële taal, in tegenstelling tot het Afrikaans; nu is het omgekeerd.)

Wie in oude kranten zoekt, komt ingezworen ook al tegen in berichten uit de negentiende eeuw – vrijwel zonder uitzondering in een Engelse of Amerikaanse context. Toch is inzweren in de loop van de twintigste eeuw gaandeweg wat gangbaarder geworden. De Dikke Van Dale vermeldt inzweren in de betekenis ‘beëdigen’ sinds 1984.

Inzweren: andere betekenis

Inzweren heeft ook een heel andere betekenis: ‘naar binnen toe (ver)zweren’. Bijvoorbeeld: ‘De wond is tot op het bot ingezworen.’ In het dagelijkse taalgebruik komt deze betekenis vrijwel nooit (meer) voor. Er zal dus geen verwarring ontstaan over wat bedoeld is met een ingezworen president.