Schrijf je in( )geval als één of als twee woorden in een zin als de volgende: 'Ingeval/in geval van nood kunt u het alarmnummer bellen'?

In combinatie met van zijn in en geval altijd losse woorden. Juist is dus: 'In geval van nood kunt u het alarmnummer bellen.'

Ingeval wordt als één woord geschreven als het een voegwoord is: 'Ingeval de zending niet compleet is, horen wij dat graag.' Dit ingeval is te vervangen door het voegwoord als of indien. Bij de woordgroep in geval van is dat onmogelijk: 'Als van nood kunt u het alarmnummer bellen' is geen goed Nederlands.