Is ‘Waarom sommigen hogerop komen dan anderen’ een goede zin?

Het gebruik van hogerop dan is vreemd. Veel beter zijn bijvoorbeeld ‘Waarom sommigen verder komen dan anderen’ en ‘Waarom sommigen meer bereiken dan anderen.’

Hogerop is een koppeling van hoger en op, met de letterlijke betekenis ‘verder omhoog, meer naar boven’. Het kreeg in de loop van de tijd de figuurlijke betekenissen ‘verder stroomopwaarts’ en van daaruit ‘naar een hogere (voornamere) plaats aan tafel’, en vandaar weer ‘naar een hogere stand, naar een meer gerespecteerde functie’. In hogerop willen en hogerop komen gaat om het verkrijgen van een hogere maatschappelijk positie of een betere baan.

Het bijwoord hogerop komt al in de negentiende eeuw aan elkaar geschreven voor. Het heeft zijn functie als vergrotende trap verloren. In de vaste combinatie hogerop komen kun je het niet meer als zodanig gebruiken. Het is te vergelijken met het woord verderop. Je kunt wel zeggen ‘Mijn broer staat verderop’, maar niet ‘Mijn broer staat verderop dan mijn zus.’