In een advertentie kwam ik de volgende zin tegen: "Waarom sommigen hogerop komen dan anderen." Kan hogerop als vergrotende trap, dus in combinatie met dan, gebruikt worden?

Nee, het gebruik van hogerop dan is vreemd. Wel juist is bijvoorbeeld 'Waarom sommigen verder komen dan anderen' of 'Waarom sommigen meer bereiken dan anderen'.

Hogerop is een koppeling van hoger en op, met de letterlijke betekenis 'verder omhoog, meer naar boven'. Vanuit deze letterlijke betekenis werd het woord in de loop der tijden ook figuurlijk gebruikt: via 'verder stroomopwaarts' en 'naar een hogere (voornamere) plaats aan tafel' naar 'in hoger beroep' en 'naar een hogere stand; in een aanzienlijker (voordeliger) betrekking'. De laatste betekenis wordt bedoeld in hogerop willen en hogerop komen.

Het bijwoord hogerop komt al in de negentiende eeuw aaneengeschreven voor. Het heeft zijn functie als vergrotende trap verloren en kan, zeker in de vaste combinatie hogerop komen, niet meer als zodanig worden gebruikt. Het is te vergelijken met het woord verderop, dat op vergelijkbare wijze is ontstaan en wordt gebruikt. Je kunt wel zeggen 'Mijn broer staat verderop', maar niet 'Mijn broer staat verderop dan mijn zus.'