Wat is juist: 'Hoezo mag ik hier niet parkeren?' of 'Waarom mag ik hier niet parkeren?'?

Het is allebei mogelijk. 'Waarom mag ik hier niet parkeren?' is het gewoonst en is ook neutraler dan 'Hoezo mag ik hier niet parkeren?' In de laatste vraag klinkt verbazing of zelfs verontwaardiging door.

Waarom is een bijwoord waarmee naar een reden of doel wordt geïnformeerd. Hoezo is eigenlijk een tussenwerpsel, een uitroep van verbazing. Een tussenwerpsel staat altijd buiten de grammaticale structuur van de zin en kan volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) worden opgevat als een zinnetje op zichzelf. Maar volgens de ANS kan een tussenwerpsel soms ook als bijwoord worden gebruikt:

  • Helaas, hij was te laat. (helaas is een tussenwerpsel)
  • Helaas was hij te laat. (helaas is een bijwoord)

De woordenboeken van Van Dale (2005) en Koenen (2006) nemen hoezo inmiddels als 'vragend bijwoord' op. Van Dale geeft als betekenis 'waarom', en Koenen 'op welke manier, in welk opzicht'. Hoezo kan volgens Koenen informerend, maar ook argwanend en ongelovig gebruikt worden.

'Hoezo mag ik hier niet parkeren?' is dus een goede zin. Het is niet zomaar een neutrale reactie op de opmerking 'U mag hier niet parkeren': de spreker/schrijver kan er direct mee duidelijk maken dat het verbod op z'n minst verbazing wekt. 'Waarom mag ik hier niet parkeren?' is neutraler. In de spreektaal kan deze vraag natuurlijk ook met het nodige ongeloof worden geuit.