Wat is de juiste aanduiding voor een inwoner van Hilversum: Hilversummer of Hilversumer?

Hilversummer is juist, net als Castricummer en Blaricummer.

Voor de uitgang -er wordt de medeklinker vaak niet verdubbeld als er een onbeklemtoonde [uh]-klank voor staat: Bunniker, Bussumer, Brunssumer, Dokkumer, Gorkumer (officieel is het trouwens Gorinchem en Gorinchemmer), Renkumer.

Hilversummer, Blaricummer en Castricummer eindigen wel op -mmer, omdat de lettergreep met -um wél een (lichte) klemtoon heeft. En Arnhemmer, Haarlemmer, Jeruzalemmer, Woudrichemmer en Zelhemmer krijgen een dubbele m omdat de e als [è] klinkt.

De eigennaam Brunssummerheide wordt overigens met mm geschreven; zo is die naam nu eenmaal vastgelegd.