Waarom zeggen we hartelijk dank? Moet het niet eigenlijk hartelijke dank zijn?

De gebruikelijke uitdrukking is hartelijk dank, en het is bijvoorbeeld ook vriendelijk dank.

Dit is enigszins uitzonderlijk: dank is immers een de-woord, en een bijvoeglijk naamwoord voor een de-woord wordt normaal gesproken met een e geschreven; vergelijk hartelijke groet en hartelijke ontvangst. Waarschijnlijk is de e in hartelijk(e) dank vervallen omdat het een verkorting is van een formulering als (ik zeg/betuig u) hartelijk dank of dank u hartelijk, waarin hartelijk als bijwoord fungeert, en is die formule zo vastgeroest dat ook in hartelijk dank de e achterwege kon blijven.

Als er nog een woord aan voorafgaat, wordt het bijvoeglijk naamwoord dat voor dank staat overigens wél verbogen: mijn hartelijke dank, onze vriendelijke dank, enzovoort.