Waar komt de naam van de feestdag Halloween vandaan?

Halloween is een feest dat vooral in Amerika populair is: een feest van pompoenen waarin enge gezichten worden uitgesneden en waarbij kinderen de deuren langsgaan om om snoep te vragen. Het vindt plaats op 31 oktober en is sterk verbonden aan de dag erna: Allerheiligen, een feestdag ter ere van alle heiligen. In het Engels heette Allerheiligen vroeger All Hallows (tegenwoordig: All Saints' Day). Halloween is een inkorting van All Hallow Even, waarin even 'vooravond' betekent. Het feest wordt immers gevierd tijdens de vooravond van Allerheiligen. 

Al voor de christelijke tijd kwamen eind oktober volgens het Keltische volksgeloof geesten van overledenen 'nieuwe zielen' halen onder de levenden. Dat is vermengd met de traditie van Allerzielen (2 november, de herdenking van de in het voorbije jaar gestorvenen) en Allerheiligen (1 november, het eren van de heiligen).

Er zijn meer tradities die op de vooravond (voorafgaande dag) van een feestdag zijn ontstaan: de sinterklaasviering op 5 december (Sinterklaas is 6 december jarig) en de avond voor Kerst (24 december; 25 december is Eerste Kerstdag).

Hallow is een verouderd Engels woord voor 'heilig'; tegenwoordig is holy het gewoonst. Maar sinds het boek Harry Potter and the Deathly Hallows verscheen, is dit oude woord weer bij veel mensen bekend geraakt.