Wat is juist: gsm of GSM?

De juiste spelling is gsm.

De afkorting gsm betekent global system for mobile communications ('wereldwijd systeem voor mobiele communicatie'). Oorspronkelijk was GSM – met hoofdletters – de afkorting van Groupe Spéciale Mobile, de naam van een studiegroep die in 1982 werd geformeerd om een Europese (en later ook Noord-Amerikaanse) standaard voor een netwerk van mobiele telefonie op te richten.

Inmiddels is de afkorting gsm zo ingeburgerd dat deze – zowel voor het systeem als voor de mobiele telefoon – met kleine letters (en zonder punten) geschreven wordt. Vergelijkbare ingeburgerde afkortingen zijn: bv, bh, cv, cd-rom, hbo, mbo, pc, pvc, tbc, tv, wc en vwo.