Wat is juist: ‘Ik ben groter dan jij’ of ‘Ik ben groter dan jou’?

‘Ik ben groter dan jij’ geldt als de juiste vorm. Deze zin moet volgens de taalnorm gezien worden als een verkorting van ‘Ik ben groter dan jij bent.’

Als je een vergelijking maakt met dan zoals groter dan, eerder dan en later dan, komt na dan een persoonlijk voornaamwoord in de onderwerpsvorm als in een ‘verlengde’ zin het persoonlijk voornaamwoord ook het onderwerp blijkt te zijn. Je vult de zin dan in gedachten aan met het werkwoord dat vóór dan wordt gebruikt:

  • Zij waren er eerder dan wij. (... dan wij er waren - wij is onderwerp)
  • Mijn bagage arriveerde weken later dan ik. (... dan ik arriveerde - ik is onderwerp)

Er zijn ook gevallen waarin het woord na dan géén onderwerp is, maar lijdend of meewerkend voorwerp. Dan staat het in de niet-onderwerpsvorm, want de verlengde zin heeft een ander onderwerp:

  • Ik nodig hem liever uit dan jou. (... dan dat ik jou uitnodig - ik is onderwerp; jou is lijdend voorwerp)
  • Ik geef het hem liever dan jou. (... dan dat ik het (aan) jou geef - ik is onderwerp; jou is meewerkend voorwerp)