Wat zijn de trappen van vergelijking van graag?

Zowel graag - grager - graagst als graag - liever - liefst is juist. Welke vormen u gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. Als bijwoord betekent graag ‘op gretige wijze’ (‘Het eten ging graag naar binnen’) en ‘met genoegen’, ‘met plezier’ (‘Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek’). De vergrotende en overtreffende trap van dit graag zijn liever en liefst.

Bij graag - grager - graagst is graag een (verouderd) bijvoeglijk naamwoord met de betekenis ‘begerig’. Het komt onder andere voor in de uitdrukking iemand graag naar iets maken, dat ‘iemands kooplust opwekken’ kan betekenen.

In de meeste woordenboeken wordt zowel graag - grager - graagst als graag - liever - (het) liefst vermeld. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel V, 1900) geeft al aan dat bij het bijwoord graag naast grager en graagst ook de trappen van vergelijking liever en liefst worden gebruikt. Vreemd genoeg vermeldt het Groene Boekje alleen graag - grager - graagst. Liever en liefst komen wel als aparte ingangen in het Groene Boekje voor. Het Witte Boekje vermeldt bij graag wel beide mogelijkheden.

Graag - liever - liefst is een van de weinige onregelmatige rijtjes in de trappen van vergelijking. Het is een mengvorm van graag - grager - graagst en lief - liever - liefst. Andere onregelmatige rijtjes zijn goed - beter - best, weinig - minder - minst en veel - meer - meest.