Wat is juist: goede nota van iets nemen of goed nota van iets nemen?
 

Het is allebei mogelijk.

In de meeste naslagwerken staat alleen de uitdrukking nota van iets nemen ('er kennis van nemen, het goed onthouden'), zonder goed(e). Van Dale (2005) vermeldt bij de Latijnse uitdrukking quod bene notandum de betekenisomschrijving "wat men goed dient op te merken, waarvan men goed nota moet nemen". Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt het citaat "Wij namen van uw schrijven (uwe opmerkingen en derg.) goede nota (...)".

Het is dus mogelijk goede als bijvoeglijk naamwoord bij nota te beschouwen. Maar ook goed nota van iets nemen is juist. Goed is nu een bijwoord; het zegt iets over de manier van nota nemen. Vergelijk:

  • Hij maakt snelle vorderingen.
  • Hij maakt snel vorderingen.

In de eerste zin is snelle een bijvoeglijk naamwoord bij vorderingen; in de tweede zin is snel een bijwoord dat iets zegt over de manier van vorderingen maken. Ook hier is zowel de verbogen vorm (snelle vorderingen) als de onverbogen vorm goed.