Wanneer schrijf ik getallen in letters en wanneer in cijfers?

Daar zijn geen vaste regels voor. De gebruikelijkste richtlijnen staan hieronder.

In letters

Het is gebruikelijk om de volgende getallen in lopende tekst als woord te schrijven:

  • getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste;
  • tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste;
  • honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd;
  • duizendtallen tot en met twaalfduizend: zesduizend, tienduizendste;
  • de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

(Zie voor specifieke regels over het wel of niet gebruiken van spaties de pagina ‘Getallen uitschrijven’.)

Die laatste woorden kunnen gecombineerd worden met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 36 miljard (of 22.000, 123.000.000, 36.000.000.000, etc.). Dat is om lange rijen nullen te voorkomen.

Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is. In getallen van vijf of meer cijfers markeert een punt de duizendtallen: 70.000, 234.000, etc. In getallen van vier cijfers kan de punt worden weggelaten: zowel 7.600 is mogelijk als 7600, en zowel € 2.300 als € 2300

In cijfers

In de volgende gevallen worden getallen in cijfers weergegeven:

  1. Exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten en jaartallen, zijn altijd in cijfers: 'In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u', 'Morgen wordt het 14 ºC', 'Een hotelovernachting kost € 100,- (of: 100 euro) per persoon.'
  2. Bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of van een reeks, verdienen cijfers de voorkeur: ‘hoofdstuk 1’, ‘paragraaf 3.4’, ‘optie 1 en optie 2’, ‘deel 1 t/m 7’, 'klas 5', 'groep 6'. 
  3. Cijfers hebben de voorkeur als er anders een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Dus niet: 'Van de 45 deelnemers zijn er zeventien gezakt en 28 geslaagd', maar liever: 'Van de 45 deelnemers zijn er 17 gezakt en 28 geslaagd.'

Percentages

Bij de weergave van percentages wordt eerder voor cijfers gekozen: 50% van de Nederlanders, 15 procent. Als in een tekst maar een enkel percentage voorkomt, kan het geheel ook in woorden worden opgeschreven: twintig procent.

Redactierichtlijnen / huisstijl

De richtlijnen voor het schrijven van getallen verschillen soms per redactie. Zo worden getallen in romans wat vaker in woorden geschreven, en hanteren sommige nieuwsredacties de regel dat bijvoorbeeld leeftijden altijd in cijfers worden geschreven.