Wanneer schrijf je getallen in letters en wanneer in cijfers?

Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, 134, 50 procent, sinds 200514 ºC.

Voor het schrijven van getallen in cijfers of letters bestaan geen officiële regels, maar er zijn wel richtlijnen die breed gevolgd worden.

In letters

Het is gebruikelijk om de volgende getallen in lopende tekst als woord te schrijven:

  • getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste, de negentiende eeuw;
  • tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste;
  • honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd;
  • duizendtallen tot en met twaalfduizend: zesduizend, tienduizendste;
  • de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

(Zie voor specifieke regels over het wel of niet gebruiken van spaties de pagina ‘Getallen uitschrijven’.)

Die laatste woorden kunnen gecombineerd worden met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 36 miljard (of 22.000, 123.000.000, 36.000.000.000, etc.). Dat is om lange rijen nullen te voorkomen.

Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is. In getallen van vijf of meer cijfers markeert een punt de duizendtallen: 70.000, 234.000, etc. In getallen van vier cijfers kan de punt worden weggelaten: zowel 7.600 is mogelijk als 7600, en zowel € 2.300 als € 2300.

In cijfers

In de volgende gevallen worden getallen in cijfers weergegeven:

  1. Getallen die niet binnen een van de onder ‘In letters’ genoemde categorieën vallen: 42, 365, de 21e/21ste eeuw.
  2. Exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten, jaartallen en data: ‘In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u’, ‘Morgen wordt het 14 ºC’, ‘Een overnachting kost € 100,- (of: 100 euro) per persoon’, ‘We vertrekken op 15 maart.’
    Ook bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of van een reeks, verdienen cijfers de voorkeur: ‘hoofdstuk 1’, ‘paragraaf 3.4’, ‘optie 1 en optie 2’, ‘deel 1 t/m 7’, ‘groep 5’, ‘klas 6’.
  3. Cijfers hebben de voorkeur als er anders een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Dus niet: ‘Van de 45 deelnemers zijn er zeventien gezakt en 28 geslaagd’, maar liever: ‘Van de 45 deelnemers zijn er 17 gezakt en 28 geslaagd.’

Leeftijden vallen niet precies in een van deze categorieën in te delen. Veel nieuwsredacties hanteren de regel dat leeftijden altijd in cijfers worden weergegeven: een jongen van 17, een vrouw van 40.

Percentages

Bij de weergave van percentages wordt eerder voor cijfers gekozen: 50% van de Nederlanders, 15 procent. Als in een tekst maar een enkel percentage voorkomt, kan het geheel ook in woorden worden opgeschreven: twintig procent.

Redactierichtlijnen / huisstijl

De richtlijnen voor het schrijven van getallen verschillen soms per redactie. Zo wordt er in romans vaak voor gekozen om getallen altijd in woorden te schrijven, omdat cijfers het tekstbeeld iets te zeer zouden kunnen verstoren.