Wat is juist: 'Het beleid wordt gehandhaafd' of 'Het beleid blijft gehandhaafd'?

Er bestaat een voorkeur voor 'Het beleid wordt gehandhaafd.' Blijft gehandhaafd is namelijk op te vatten als een vermenging van wordt gehandhaafd en blijft van kracht / blijft in stand. In handhaven zit al het element 'iemand (of iets) in de staat of toestand houden waarin hij/zij (het) zich bevindt'. Het gebruik van blijven wordt daarom als dubbelop gezien (als een pleonasme).

Toch is het lastig te bepalen of blijven werkelijk overbodig is. In 'Het beleid blijft gehandhaafd' staat explicieter dat de situatie blijft zoals ze is dan in 'Het beleid wordt gehandhaafd.' Daarmee voegt blijven toch een betekenisnuance toe. Vergelijk bovendien behouden blijven, dat vaak voorkomt en niet het stempel 'pleonasme' heeft, maar waarvan je evengoed zou kunnen zeggen dat het behouden worden óf in stand blijven zou moeten zijn. Hetzelfde geldt voor bewaard blijven.

Een vorm van 'recente taalverloedering' is gehandhaafd blijven ook niet; in het Woordenboek der Nederlandsche Taal komt deze combinatie al voor. Twee citaten uit de negentiende eeuw: "Als eigenlijk stelsel bleef gehandhaafd, dat restitutie van invoerregt bij den uitvoer – uitzondering was" (1864) en "Kunstenaren van den rang van Van Dyck … verheffen het schoone tot zekeren standaard, die voor alle volgende geslachten gehandhaafd blijft" (1879).

Wie 'Het beleid blijft gehandhaafd' schrijft, kan er kortom moeilijk van beschuldigd worden dat hij een grove stijlfout maakt.