Schrijf je financieren met of zonder trema? En hoe spreek je het uit?

Financieren is zonder trema. Het wordt uitgesproken als [fie-nan-sie-ruhn], niet als [fie-nan-sjee-ruhn].

Het werkwoord financieren is afgeleid van het zelfstandig naamwoord financier. Het is dus niet een combinatie van een woord op -ie en de veelvoorkomende werkwoordsuitgang -eren, zoals bij kopie - kopiëren en subsidie - subsidiëren wel het geval is.

Financieren wordt als volgt vervoegd:

  • ik financier
  • jij/hij/zij financiert
  • wij/jullie/zij financieren
  • ik/jij/hij/zij financierde
  • wij/jullie/zij financierden
  • gefinancierd

Alle vormen met een trema of een dubbele e zijn onjuist. Het is dus niet financieer, financieert, financiëren, financieerde(n) of gefinancieerd.

Datzelfde geldt voor de afleiding financiering (niet: financiëring) en samenstellingen daarmee, zoals studiefinanciering (niet: studiefinanciëring). Alleen financiën, dat niet van financier is afgeleid, en financiële, de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord financieel, hebben een trema.

Naast financier bestaat overigens financierder (niet: financieerder), een afleiding van het werkwoord financieren. Die vorm doet naast financier wat overbodig aan, maar is niet fout.