Wat is de vrouwelijke vorm van fietser: fietster of fietsster?
 

 

Juist is fietsster, met twee s'en.

Het achtervoegsel -ster wordt altijd achter een werkwoordstam geplaatst: naaister, medewerkster, actievoerster, enz. Soms eindigt de stam van een werkwoord zelf al op een s, bijvoorbeeld in fietsen, poetsen, tennissen, enz. Als we hier het achtervoegsel -ster achter zetten, verschijnen er twee s'en: fietsster, poetsster, tennisster. Meer voorbeelden: lasster, leesster, oppasster, prutsster, schaatsster, schransster, verlosster, vervalsster.

Vrouwelijke persoonsnamen op -ster kunnen overigens tot betekenisverwarring leiden. Een tennisster kan immers ook een ster (beroemdheid, uitblinker) in het tennis zijn (vergelijk popster). Ster is hier geen achtervoegsel, maar een zelfstandig naamwoord, waarmee we zowel naar een man als naar een vrouw kunnen verwijzen.