Welk zelfstandig naamwoord hoort er bij factureren: facturering of facturatie?

Zowel facturering als facturatie is juist: 'De facturering/facturatie zal in twee termijnen plaatsvinden.'

Van werkwoorden op -eren, zoals differentiëren, industrialiseren en factureren, kunnen we zelfstandige naamwoorden afleiden met behulp van de achtervoegsels -atie en -ering (of eigenlijk -ing): differentiëring/differentiatie, industrialisering/industrialisatie, facturering/facturatie.

Soms is er maar één vorm ingeburgerd: organisering en riolatie bestaan bijvoorbeeld niet. Verder komen in België vormen op -atie wat vaker voor, bijvoorbeeld constatatie en reservatie. En met de keuze voor -atie of -ering hangt soms een betekenisverschil samen:

-ering -atie
fundering: 'fundament' fundatie: o.a. 'beherende stichting', 'machinevoetstuk'
notering: 'prijsbepaling' notatie: 'het noteren, manier van noteren'
situering: 'ligging, locatie, setting' situatie: 'toestand'

Tot slot kan er een verschil in gevoelswaarde zijn, zoals bij redenatie en redenering: die laatste vorm is neutraler. In een zin als 'Ik luister niet meer naar die redenaties van jou!' heeft redenaties betekenissen als 'kromme redeneringen', 'gedachtenkronkels'. 

Facturatie en facturering betekenen echter hetzelfde en komen in de praktijk allebei vaak voor. Facturering wordt in Nederland iets vaker gebruikt, terwijl facturatie in België juist gewoner is.