Welk zelfstandig naamwoord hoort er bij factureren: facturering of facturatie?

Zowel facturering als facturatie (‘het in rekening brengen, het versturen van een rekening’) is juist. Bijvoorbeeld: ‘De facturering/facturatie zal in twee termijnen plaatsvinden.’

Van werkwoorden op -eren, zoals factureren, kunnen we zelfstandige naamwoorden afleiden met behulp van de achtervoegsels -atie en -ing. Er zijn veel meer woorden in het Nederlands die op -ering én -atie kunnen eindigen: differentiëring/differentiatie, industrialisering/industrialisatie, enz.

Soms is er maar één vorm ingeburgerd: organisering en riolatie komen bijvoorbeeld niet voor. Verder zijn sommige vormen op -atie alleen in België gebruikelijk, zoals constatatie en reservatie. Dat geldt ook voor facturatie.

Betekenisverschil

Er zijn enkele woorden op -atie en -ering met een verschillende betekenis:

-ering -atie
fundering: ‘fundament’ fundatie: o.a. ‘beherende stichting’, ‘machinevoetstuk’
notering: ‘prijsbepaling’ notatie: ‘het noteren, manier van noteren’
situering: ‘ligging, locatie, setting’ situatie: ‘toestand’

Bij redenatie en redenering is er een verschil in gevoelswaarde. Een redenering is neutraal (‘gedachtengang’) en een redenatie is voor sommigen vooral een ‘kromme redenering’, een gedachtenkronkel.