Wat is het best: cosmetische chirurgie of esthetische chirurgie?

Onze voorkeur gaat uit naar cosmetische chirurgie omdat cosmetisch veel preciezer aangeeft wat hieronder dient te worden verstaan. Cosmetisch betekent 'betrekking hebbend op het verhogen of behouden van de schoonheid van het lichaam'. Esthetisch heeft daarentegen een veel ruimer toepassingsgebied; het betekent 'tot de waarneming, beoordeling en waardering van het schone in betrekking staand, gevoelig voor het schone, smaakvol'.

Overigens vermeldt Van Dale onder cosmetisch ook: 'cosmetische chirurgie'; het lijkt ons verstandig om aan te sluiten bij wat blijkbaar al gangbaar is.