Is ‘Er gaat veel gebouwd’ een goede zin?

Nee, deze zin is niet volledig: het werkwoord worden ontbreekt. Wel correct is: ‘Er gaat veel gebouwd worden.’

Het gaat hier om een zin met een voltooid deelwoord gebouwd en het hulpwerkwoord van de lijdende vorm worden. In combinatie met de werkwoorden (be)horen, dienen, moeten, (be)hoeven, kunnen en mogen kan worden soms achterwege blijven. Denk aan ‘Zij kan schaken, dat moet gezegd’ en ‘Die rommel kan weggegooid.’ Maar bij het werkwoord gaan is het weglaten van worden niet mogelijk.