Wat is juist: enigszins of enigzins?

Enigszins (met s na enig) is juist. Het heeft twee betekenissen: 'een beetje' en iets als 'op welke manier dan ook'. Voorbeelden:

  • Ik was enigszins van mijn stuk gebracht.
  • Mag ik een enigszins voor de hand liggende vraag stellen?
  • Wil je als het enigszins mogelijk is morgen al om acht uur beginnen? 
  • Als ik ook maar enigszins tijd kan vrijmaken, ga ik naar mijn moestuin. 

Enigszins bestaat uit enig ('een of ander') en zin ('manier, wijze'). De oorspronkelijke betekenis is dus 'op een of andere manier'. De s'en in enigszins zijn tweedenaamvals-s'en ('genitief-s'en'), die hier werden gebruikt om bijwoorden te vormen. Deze bijwoordsgenitief-s komt bijvoorbeeld ook voor in eens ('eenmaal', afgeleid van het telwoord een) en in desnoods ('zo nodig, in het uiterste geval, voor mijn part'). Enigszins is - aldus het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands - in een bron uit 1260 voor het eerst op schrift aangetroffen (als enegssins).

Ook in geenszins ('helemaal niet') en anderszins ('op een andere manier') zitten twee s'en.