Wat is juist: een tijdlang (aaneen) of een tijd lang (los), bijvoorbeeld in: 'Hij woonde een tijd( )lang in Italië'?

Tijdlang wordt in een tijdlang aaneengeschreven:

  • Hij woonde een tijdlang in Italië.
  • Een tijdlang had ik niet in de gaten wat er speelde.
  • Ik zit al een tijdlang te wachten op meer informatie.

Er is ook wel wat te zeggen voor de schrijfwijze een tijd lang: vergelijkbare combinaties als een leven lang, een uur lang en een jaar lang worden immers los geschreven. Een tijdlang is in de loop van de tijd echter een vast begrip geworden (met de betekenis 'gedurende een zekere tijd') en samengesmolten.

Combinaties van een meervoudige tijdsaanduiding en lang worden altijd aaneenschreven: dagenlang, decennialang, eeuwenlang, jarenlang, maandenlang, minutenlang, secondenlang (volgens de officiële spelling: secondelang), tijdenlang. Een uitzondering is generaties lang. In een zin als 'Onze familie heeft generaties lang in dat huis gewoond' zou generatieslang erg vreemd staan.