Vaak hoor je mensen spreken over een terechte beslissing. Kun je terecht wel zo gebruiken (als bijvoeglijk naamwoord), of is het alleen een bijwoord?

Een terechte beslissing is goed Nederlands.

De hedendaagse woordenboeken noemen terecht zowel een bijwoord als een bijvoeglijk naamwoord. Als bijvoeglijk naamwoord betekent het 'gerechtvaardigd, juist'. Vroeger mocht terecht niet vlak vóór het zelfstandig naamwoord staan waar het bij hoorde. Wel juist was bijvoorbeeld:

  • Die terechtwijzing was terecht.
  • Hij vond die beslissing niet terecht.

Van Dale noemt in een oudere druk (1976) het gebruik van terechte in een terechte opmerking een neologisme, maar in de volgende druk (1984) is die opmerking geschrapt. Tegenwoordig mag terecht volgens alle woordenboeken ook vóór het zelfstandig naamwoord staan.