Wat is juist: een ieder of eenieder?

Eenieder is juist.

Eenieder betekent ‘iedereen’. De hedendaagse woordenboeken en spellinggidsen nemen het allemaal als één woord op. Het is wat formeel en plechtig - soms wordt het juist daarom voor de grap gebruikt. Een paar voorbeelden:

  • Eenieder wordt geacht de wet te kennen.
  • De stukken liggen gedurende vier weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis.
  • Mag ik eenieder verzoeken zich naar het buffet te begeven en zijn/haar bord vol te laden?