Wat is juist: ‘Dat betekent dat het uitkomt’ of ‘Dit betekent dat het uitkomt’?

Het is allebei goed. Dat is de neutrale vorm en de meestgebruikte.

Dit en dat kunnen allebei terugverwijzen naar iets wat net genoemd is. Meestal is er geen verschil in betekenis.

  • Morgen is het weekend. Dit/dat betekent dat het dan wel uitkomt!
  • Rudy heeft veel charme – dit/dat had ik niet verwacht.
  • Dit/Dat was niet de bedoeling.
  • Dit/Dat betekent dat we nog even doorgaan.

De meeste mensen gebruiken intuïtief dat - zeker in spreektaal. Dit klinkt vaak wat nadrukkelijk en ook formeler dan dat. Dus hoewel sommige Nederlanders de neiging hebben om op papier dit te gebruiken, is dat vaak net zo goed of beter. (In België speelt dat minder.)

Dit en dat worden ook vaak binnen één zin gebruikt, ter variatie. Ook dan is er vaak geen betekenisverschil aan te wijzen: ‘Dat betekent dat je dit kunt doen.’

Deze en die

Voor deze en die geldt een vergelijkbaar onderscheid. Die is de neutrale keuze, deze kan wat formeel en nadrukkelijk klinken:

  • Wilt u uw jas kwijt, dan kunt u deze/die afgeven in de garderobe.
  • Wie vragen heeft, kan deze/die stellen aan het Taalloket.