Kan deze een n krijgen als ermee wordt verwezen naar meer personen?

Ja, dat kan wel, maar het meervoud dezen is wel ongewoon en nogal formeel. Het kan alleen worden gebruikt bij de verwijzing naar meer personen; dus niet bij de verwijzing naar dieren, dingen, begrippen, enz.

Enkele voorbeelden met het meervoud dezen:

  • Er werd druk overlegd tussen de leden van het bestuur en de leden van de actiegroep. Na enkele uren bereikten dezen een principe-akkoord. (bereikten zij is gewoner)
  • Het college wordt gevormd door enkele prominente leden, die de nieuwe leden kiezen en met dezen overleggen. (met hen is gewoner)
  • Ik vroeg de weg aan enkele voorbijgangers, maar dezen zeiden allemaal dat ze niet bekend waren in deze buurt. (zij/die zeiden is gewoner)

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) vermeldt over deze(n): "Bij verwijzing naar meer dan één persoon krijgt deze een meervouds-n." De ANS geeft het volgende voorbeeld: "Na afloop van het congres bestormden journalisten de deelnemers. Dezen weigerden echter commentaar te leveren." Ook volgens de ANS is dit gebruik van dezen formeel.

Het meervoud dezen komt ook voor in dezen en genen, het meervoud van de vaste verbinding deze en gene ('Ik heb bij dezen en genen informatie gevraagd'). Daarnaast wordt dezen gebruikt in combinaties als bij dezen ('Bij dezen stuur ik u de voorwaarden toe'). De n is nu echter geen meervouds-n, maar een oude naamvalsuitgang.