Schrijf je derde wereld met kleine letters of met hoofdletters? En hoe schrijf je een samenstelling hiermee?

Alle woordenboeken schrijven derde wereld met kleine letters.

Met derde wereld wordt niet verwezen naar een vast omschreven geografisch gebied (zoals met het Derde Rijk); het is een verzamelnaam voor alle ontwikkelingslanden.

De grote Van Dale (2005) onderscheidt vijf werelden:

  • de eerste wereld: de westerse geïndustrialiseerde landen (Europa, Noord-Amerika, Japan);
  • de tweede wereld: het voormalige Oostblok;
  • de derde wereld: die staten die niet tot de westerse of tot de socialistisch-communistische beschavingskring behoren, de ontwikkelingslanden;
  • de vierde wereld: de zeer arme landen en volkeren die financiële hulp van de eerste en tweede wereld hard nodig hebben (Bangladesh, Eritrea, Zambia) of vechten voor hun autonomie (Basken, Koerden, Molukkers);
  • de vijfde wereld: landen zonder eigen grondstoffen en voedsel, de staten die door de oliecrisis van 1973 (toen deze term werd ingevoerd) het hardst getroffen werden.

In de praktijk worden vierde wereld en vijfde wereld niet vaak gebruikt; meestal gebruiken we de term derde wereld ook voor deze landen.

Samenstellingen met derde wereld worden helemaal aaneengeschreven: derdewereldland, derdewereldstad, etc. Dit zijn drieledige samenstellingen die te vergelijken zijn met langeafstandsloper en grotestedenbeleid.