Is ‘De prijs wijzigt’ correct, of moet het ‘De prijs wordt gewijzigd’ zijn?

‘De prijs wijzigt’ is goed: wijzigen wordt tegenwoordig niet meer afgekeurd in de betekenis ‘veranderen, anders worden’. Alternatieven zijn ‘De prijs wordt gewijzigd’ en ‘De prijs verandert.’

Meer voorbeelden waarin wijzigen in de betekenis ‘anders worden’ gebruikt wordt:

  • De vertrektijden wijzigen met ingang van 1 december.
  • Uit dat onderzoek blijkt dat de medicatie bij kinderen moet wijzigen.
  • Wijzigt er nog iets binnenkort?
  • Let op: onze afspraak wijzigt.

Wie ‘De prijs wijzigt’ toch gek vindt klinken, kan natuurlijk kiezen voor een andere formulering, zoals ‘De prijs verandert’ of ‘De prijs wordt gewijzigd.’

Iets wordt gewijzigd

Van oudsher is wijzigen een overgankelijk werkwoord, wat wil zeggen dat er een lijdend voorwerp bij moet staan: ‘De verzekeraar wijzigt de pensioenuitkering’, ‘Hebben ze de prijs gewijzigd?’ Door een lijdende vorm te gebruiken kan de handelende persoon buiten beeld gelaten worden: ‘De pensioenuitkering wordt gewijzigd’, ‘Is de prijs gewijzigd?’ In de loop van de tijd is wijzigen gaan lijken op het werkwoord veranderen: beide werkwoorden kunnen zowel overgankelijk (‘Iemand verandert/wijzigt de prijs’) als onovergankelijk (‘De prijs verandert/wijzigt’) gebruikt worden.

Iets wijzigt zich

Verder bestaat het wederkerende zich wijzigen, dat ook ‘veranderen, anders worden’ betekent: ‘De situatie heeft zich gewijzigd’, ‘De weersomstandigen wijzigen zich.’ Het soms subtiele verschil tussen zich wijzigen en wijzigen is te zien aan een zin als ‘De prijs wijzigt zich.’ Zo’n zin zal voor velen wat vreemd klinken, doordat zich wijzigen de gedachte oproept dat iets uit zichzelf verandert, dat de verandering ‘zomaar ontstaat’. Dat is bij prijswijzigingen niet zo waarschijnlijk.