Wat is juist: ‘De data is onderzocht op fouten’ of ‘De data zijn onderzocht op fouten’?

‘De data zijn onderzocht op fouten’ is juist.

Data is een meervoudig woord; het is het meervoud van het Latijnse datum, dat letterlijk ‘gegeven’ betekent (en ook ‘dagtekening’, ‘dag’ en ‘tijdstip’). ‘De data zijn onderzocht’ is dus te vergelijken met ‘De gegevens zijn onderzocht.’

Ict-jargon

Volgens alle woordenboeken is data een meervoud en is ‘De data is onderzocht’ niet goed. Toch komt het geregeld voor: in het jargon van ict-medewerkers wordt data vaak gebruikt als een verzamelterm, vergelijkbaar met informatie. In de computerwereld en de statistiek komen zinnen voor als: ‘De data is overgezet’, ‘De data kan verwijderd worden.’ In algemene teksten is dit in het Nederlands nog niet algemeen geaccepteerd; daar is alleen ‘De data zijn overgezet’ en ‘De data kunnen verwijderd worden’ juist.

Het Engels zou mede van invloed kunnen zijn op het gebruik van het enkelvoud na data. In het Engels komt ‘the data is/has/...’ namelijk ook vaak voor. Verschillende Engelse taalkundigen vinden dat dat niet meer hoeft te worden afgekeurd.