Is ‘Dat moet gezegd’ juist, of hoort er worden achter?

‘Dat moet gezegd’ is een correcte variant van ‘Dat moet gezegd worden.’ De korte formulering ‘Dat moet gezegd’ is min of meer een vaste uitdrukking, net als ‘Dat dient gezegd’. Maar in beide gevallen kun je worden ook gewoon toevoegen.

In combinaties van moeten, kunnen, mogen, dienen, (be)horen en hoeven met een voltooid deelwoord en worden kan worden soms achterwege blijven. Dat komt vooral voor bij korte hoofdzinnen, en bij moeten en dienen vaker dan bij de andere werkwoorden. Je ziet het geregeld in krantenkoppen, waar het handig kan zijn vanwege de beperkte ruimte.

  • Die soep kan weggegooid.
  • Kan dat opgeruimd?
  • Die cadeautjes mogen alvast ingepakt.
  • Mogen de stukken al uitgedeeld?
  • Zo’n mooi overhemd hoort eigenlijk nog wel gestreken!
  • Het hoeft niet geruild: ik weet wel een bestemming.

In alle gevallen kun je (te) worden ook toevoegen. Wie twijfelt, kan het beter toevoegen: veel mensen vinden dat neutraler of stijlvoller. Het weglaten van worden is in feite een uitzondering en daarmee ook een stilistische keuze.